Copyright 2024 - Custom text here

New-Onset Diabetes After Renal Transplantation

เบาหวานชนิดที่มีสาเหตุเฉพาะ (Other specific types of diabetes) ทำให้เบต้าเซลล์ของตับอ่อนเสียหน้าที่ เบต้าเซลล์ทำงานผิดปกติ จึงหลั่งอินซูลินน้อยลง ร่างกายนำน้ำตาลในเลือด ไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้ ทำให้น้ำตาลในเลือดสูง และเป็นเบาหวาน สาเหตุของเบาหวานชนิดนี้ ได้แก่

โรคของตับอ่อน: ผ่าตัดตับอ่อน หรือตับอ่อนอักเสบ

ยีนที่ควบคุมการทำงานของตับอ่อนผิดปกติ (monogenic defect of pancreatic beta cell) เช่น  maturity-onset diabetes of the young (MODY), ความผิดปปกติของยีนที่ควบคุมการทำงานของอินซูลิน

โรคต่อมไร้ท่อ อื่นๆ เช่น เนื้องอกต่อมหมวกไตหรือเนื้องอกต่อมใต้สมองบางชนิด ที่ผลิตฮอร์โมนมากผิดปกติ (acromegaly, cushing syndrome, pheochromocytoma)

โรคที่มีความผิดของโครโมโซม เช่น Down's syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome

โรคที่มีความผิดปกติของอิมมูน เช่น autoimmune disease, insulin receptor antibody

ยา หรือสารเคมีบางชนิดที่ทำให้การหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนผิดปกติ, ไวรัสบางชนิด เช่น ติดเชื้อหัดเยอรมัน

ครั้งนี้จะพูดถึงเบาหวานจากยากดภูมิคุ้มกัน หลังได้รับการเปลี่ยนถ่ายไต หรือเรียกว่า New-onset diabetes after transplantation (NODAT) การวินิจฉัยเบาหวาน nodat เหมือนการวินิจฉัยเบาหวานทั่วไป

ปัจจัยเสี่ยงเบาหวาน NODAT

- ปัจจัยเสี่ยงทั่วไป เช่น อายุมาก อ้วน ประวัติครอบครัวเป็นเบาหวาน

 

- ปัจจัยเสี่ยงจำเพาะต่อ NODAT เช่น ยาสเตียรอยด์ ยา sirolimus, calcineurin inhibitor (cyclosporin , tacrolimus) ซึ่งมีผลทำให้เบต้าเซลล์เสื่อมหน้าที่  pancreatic β-cell apoptosis มีการรบกวน transcriptional regulation of insulin expression สาเหตุอื่นๆ เช่น ภาวะเกลือแร่ magnesium ในเลือดต่ำ ภาวะเครียดหหรือการกระตุ้นที่สัมพันธ์กับการผ่าตัด โรคร่วมทางไต เช่น ถุงน้ำในไต เป้นต้น

การดูแล ภาวะน้ำตาลสูง NODAT

-ประเมินระดับน้ำตาลในเลือดตั้งแต่การผ่าตัด ระหว่าง และหลังผ่าตัดเป็นระยะ

- พิจารณา ยากดภูมิที่รักษา

- รักษาน้ำตาลสูง เมื่อวินิจฉัย NODAT แล้ว

http://care.diabetesjournals.org/content/35/1/181

http://www.uptodate.com/contents/new-onset-diabetes-after-transplant-nod...

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23076551
     

เข้าใจเบาหวานประเมินความเสี่ยงเบาหวานน้ำตาล


วันเบาหวานโลก


สถิติ


บริจาค


วารสารเบาหวาน


วงล้อดัชนีน้ำตาล


เครือข่ายชมรมเบาหวาน

 

 เครือข่ายบริบาลและการลงทะเบียนเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี

Thai-Type 1 Diabetes and Diabetes diagnosed Age before 30 years Registry, Care and Network (T1DDAR CN) เครือข่าย T1DDAR CN

คู่มือ


สื่อการสอน T1DDAR CN และ
DSME module


สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
T1DDAR CN

รู้จักเรา "T1DDAR CN"


ประมวลภาพกิจกรรม


หนังสือ


 

เอกสารโครงการ T1DDAR CN 


T1DDAR CN DASH BOARD


ช่องทางติดต่อเครือข่าย T1DDAR CN

โครงการ For Your Sweetheart ประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของโรคเบาหวาน และโรคหัวใจโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และครอบครัวทราบถึงความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมทั้งให้ความรู้กับบุคคลใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธีรวมไปถึงการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้

 

  


 
 
 
 
 

                       

   

 

1680541
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3000
7450
46915
43206
171480
1307285
1680541

Your IP: 172.70.135.224
2024-05-25 09:13