Copyright 2023 - Custom text here

     สำหรับประเทศไทย การประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานเพื่อการทำนายโรคนี้ สามารถใช้ข้อมูลการศึกษา cohort study ซึ่งศึกษาปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่สามารถประเมินได้ง่ายด้วยแบบสอบถามและตรวจร่างกาย
     ดังแบบสอบถามด้านล่าง แล้วนำข้อมูลมาคำนวนเป็นคะแนน (risk score) สามารถใช้ทำนายความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานในอนาคต (ใน 12 ปีข้างหน้า) ได้แม่นยำพอสมควรในไทย การประเมินโดยวิธีนี้ สามารถนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อการคัดกรองโรคเบาหวานในชุมชนซึ่งมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ

แบบการประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2

อายุของคุณ

เพศของคุณ

ดัชนีมวลกายของคุณ

เส้นรอบเอวของคุณ

เป็นโรคความดันโลหิตสูง

ประวัติโรคเบาหวานในญาติสายตรง (พ่อ แม่ หรือ พี่น้อง)


ผลรวมคะแนน : {{ score }}

คะแนนความเสี่ยงโอกาสการเกิดเบาหวานในอีก 12 ปี ข้างหน้าของท่านคือ น้อยกว่าร้อยละ 5

ระดับความเสี่ยง "น้อย" โอกาสเกิดเบาหวาน 1/20

ข้อแนะนำ

- ออกกำลังการสม่ำเสมอ
- ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
- ตรวจความดันโลหิต
- ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำทุก 3 ปี

คะแนนความเสี่ยงโอกาสการเกิดเบาหวานในอีก 12 ปี ข้างหน้าของท่านคือ ร้อยละ 5-10

ระดับความเสี่ยง "ปานกลาง" โอกาสเกิดเบาหวาน 1/12

ข้อแนะนำ

- ออกกำลังการสม่ำเสมอ
- ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
- ตรวจความดันโลหิต
- ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำทุก 1 - 3 ปี

คะแนนความเสี่ยงโอกาสการเกิดเบาหวานในอีก 12 ปี ข้างหน้าของท่านคือ ร้อยละ 11-20

ระดับความเสี่ยง "สูง" โอกาสเกิดเบาหวาน 1/7

ข้อแนะนำ

- ควบคุมอาหารและออกกำลังการสม่ำเสมอ
- ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
- ตรวจความดันโลหิต
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำทุก 1 - 3 ปี

คะแนนความเสี่ยงโอกาสการเกิดเบาหวานในอีก 12 ปี ข้างหน้าของท่านคือ มากกว่าร้อยละ 20

ระดับความเสี่ยง "สูงมาก" โอกาสเกิดเบาหวาน 1/3 - 1/4

ข้อแนะนำ

- ควบคุมอาหารและออกกำลังการสม่ำเสมอ
- ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
- ตรวจความดันโลหิต
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำทุก 1 ปี

 

การคัดกรองเบาหวานควรทำใน

1. ผู้ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. ผู้ที่อ้วน* และมี พ่อ แม่ พี่ น้อง เป็นโรคเบาหวาน
3. เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือกำลังรับประทานยาควบคุมความดันโลหิตสูง
4. มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ (ระดับไตรกลีเซอไรด์ >= 250 มก./ดล. และ/หรือ เอช ดี แอล คอเลสเตอรอล (<35 มก./ดล.)
5. มีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือเคยคลอดบุตรน้ำหนักเกิน 4 กิโลกรัม
6. เคยได้รับการตรวจพบว่าเป็น IGT หรือ IFG
7. มีโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease)
8. มีกลุ่มอาการถุงน้ำในรังไข (polycystic ovarian syncrome)
* อ้วน หมายถึง BMI >= 25 กก./ม. และ/หรือ รอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 ซม. ในผู้ชาย หรือ เท่ากับหรือมากกว่า 80 ซม. ในผู้หญิง หรือมากกว่าส่วนสูงหารด้วย 2 ทั้งสองเพศ

 

หากมีอาการดังต่อไปนี้ 3 อาการขึ้นไป สงสัยอาจจะเป็นเบาหวาน

- หิวน้ำบ่อย ดื่มน้ำมาก
- ปัสสาวะบ่อยและมาก
- กินปกติแต่น้ำหนักลด
- อ่อนเพลียผิดสังเกตุ

แนะนำ ปรึกษาแพทย์ตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน

     

เข้าใจเบาหวานประเมินความเสี่ยงเบาหวานน้ำตาล


วันเบาหวานโลก


สถิติ


บริจาค


วารสารเบาหวาน


วงล้อดัชนีน้ำตาล


เครือข่ายชมรมเบาหวาน

 

 เครือข่ายบริบาลและการลงทะเบียนเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี

Thai-Type 1 Diabetes and Diabetes diagnosed Age before 30 years Registry, Care and Network (T1DDAR CN) เครือข่าย T1DDAR CN

คู่มือ


สื่อการสอน T1DDAR CN และ
DSME module


สมัครสมาชิก

รู้จักเรา "T1DDAR CN"


ประมวลภาพกิจกรรม


หนังสือ


T1DDAR CN DASH BOARD

 

 

โครงการ For Your Sweetheart ประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของโรคเบาหวาน และโรคหัวใจโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และครอบครัวทราบถึงความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมทั้งให้ความรู้กับบุคคลใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธีรวมไปถึงการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้

 

  


 
 
 
 
 

                       

   

 

649551
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
137
2257
7151
14046
11039
567862
649551

Your IP: 18.205.26.39
2023-12-06 01:51