Copyright 2024 - Custom text here

ทำไมผู้เป็นโรคเบาหวาน ควรรับประทานยาลดไขมัน

ผู้เป็นเบาหวานที่อายุมากกว่า 40 ปีทุกรายหรือถ้าอายุน้อยกว่า 40 ปีแต่มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลายอย่าง ควรรับประทานยาลดไขมันในกลุ่ม statin เช่น simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, pravastatin, pitavastatin เป็นต้น เนื่องจากมีหลักฐานเชิงประจักษ์จากการวิจัยมากมาย ยืนยันว่า การลดระดับไขมันเลว (LDL คอเลสเตอรอล) ด้วยยาในกลุ่ม statin สามารถลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้ ยาในกลุ่ม statin อาจจะก่อให้เกิดอาการข้างเคียงที่สำคัญคือ ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออักเสบ ส่วนภาวะตับอักเสบ พบได้น้อยมาก ผลดีของยาในกลุ่ม statin ในการลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง มีมากกว่าความเสี่ยงในการเกิดภาวะปวดกล้ามเนื้อ หรือกล้ามเนื้ออักเสบ อย่างไรก็ตามถ้าผู้เป็นเบาหวานมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้น ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อที่แพทย์จะได้ปรับหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ยาให้เหมาะสมยาในกลุ่ม statin มีหลายตัว ซึ่งความแรงในการลดระดับไขมันเลวแตกต่างกันไป ยาบางตัวจำเป็นต้องรับประทานตอนกลางคืน เนื่องจากยามีระยะเวลาการออกฤทธิ์สั้น ในขณะที่ยาบางตัวสามารถรับประทานเวลาใดก็ได้โดยที่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ ของยา ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าการรับประทานยาลดไขมันในกลุ่ม statin มีความสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ  ในผู้ที่เป็นเบาหวานได้มากกว่าการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด   ดังนั้นผู้เป็นเบาหวานส่วนใหญ่จึงควรรับประทานยาลดไขมัน statin ถ้าไม่มีข้อห้ามหรืออาการไม่พึงประสงค์อย่างรุนแรงจากยา

      

    บ่อยครั้งที่มักจะได้รับคำถามจากผู้เป็นเบาหวานว่า ทำไมต้องรับประทานยาด้วยในเมื่อสบายดี ไม่รู้สึกผิดปกติใด ๆ การควบคุมอาหารและ/หรือออกกำลังกายน่าจะเพียงพอต่อการควบคุมไขมันเลว ต้องเข้าใจก่อนว่าการควบคุมอาหารโดยการลดปริมาณอาหารที่มีไขมันสูง เช่น เนื้อสัตว์ติดมัน หนังสัตว์ อาหารทะเลบางชนิด เช่น ปลาหมึก กุ้งตัวใหญ่ หอย สามารถลดระดับไขมันเลวในเลือดได้ไม่มากนัก การควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียวจึงมักไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่จึงมักต้องการการรักษาด้วยยาในกลุ่ม statin ร่วมด้วย

      

    “ตอนนี้ระดับไขมันในเลือดผมปกติดีแล้ว หยุดยาได้ไหมครับ” ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผู้เป็นเบาหวานมักจะสอบถามบ่อย ๆ บางคนก็หยุดยาเองไปเลยโดยไม่บอกแพทย์เพราะคิดว่าหายแล้ว ดังกล่าวข้างต้น ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเพียงอย่างเดียว  แต่เกิดจากร่างกายสร้างไขมันคอเลสเตอรอลจากตับ และเนื่องจากความผิดปกติของขบวนการเมตาอลิซึ่มของไขมันคอเลสเตอรอล ทำให้ร่างกายไม่สามารถกำจัดไขมันคอเลสเตอรอลส่วนเกินได้ โดยเฉพาะไขมัน LDL ซึ่งเป็นไขมันเลว ดังนั้นถ้าหยุดยา statin ระดับไขมันคอเลสเตอรอลซึ่งลดลงจากการใช้ยา statin ก็จะกลับสูงขึ้นมาอีก ผู้เป็นเบาหวานจำเป็นต้องรับประทานยานี้ไปตลอดชีวิต  เช่นเดียวกับการรับประทานยาเบาหวาน ทั้งนี้เพื่อควบคุมระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่แพทย์แนะนำ ป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหลอดเลือดตีบตันแล้ว เช่น มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือ หลอดเลือดสมองตีบ ผู้ป่วยกลุ่มนี้ถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูงมาก ยิ่งจำเป็นต้องรับประทานยากลุ่มนี้เพื่อป้องกันไม่ให้โรคกลับมาเป็นซ้ำ

      

    ข้อมูลจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ... อ่านต่อที่ :  https://www.dailynews.co.th/article/739540

     

เข้าใจเบาหวานประเมินความเสี่ยงเบาหวานน้ำตาล


วันเบาหวานโลก


สถิติ


บริจาค


วารสารเบาหวาน


วงล้อดัชนีน้ำตาล


เครือข่ายชมรมเบาหวาน

 

 เครือข่ายบริบาลและการลงทะเบียนเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี

Thai-Type 1 Diabetes and Diabetes diagnosed Age before 30 years Registry, Care and Network (T1DDAR CN) เครือข่าย T1DDAR CN

คู่มือ


สื่อการสอน T1DDAR CN และ
DSME module


สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
T1DDAR CN

รู้จักเรา "T1DDAR CN"


ประมวลภาพกิจกรรม


หนังสือ


 

เอกสารโครงการ T1DDAR CN 


T1DDAR CN DASH BOARD


ช่องทางติดต่อเครือข่าย T1DDAR CN

โครงการ For Your Sweetheart ประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของโรคเบาหวาน และโรคหัวใจโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และครอบครัวทราบถึงความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมทั้งให้ความรู้กับบุคคลใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธีรวมไปถึงการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้

 

  


 
 
 
 
 

                       

   

 

1679797
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2256
7450
46171
43206
170736
1307285
1679797

Your IP: 172.70.135.224
2024-05-25 07:20