Copyright 2024 - Custom text here

วันเบาหวานโลก ปี 2560

 

ตามที่สมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก  

เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของวันสตรีสากลในวันที่ 8 มีนาคม สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation; IDF) ได้ประกาศแนวทางการรณรงค์ในวันเบาหวานโลกปี 2560 เกี่ยวกับ “เบาหวานและผู้หญิง: สิทธิเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคต”

ในปัจจุบันมีผู้หญิงมากกว่า 199 ล้านคนที่เป็นเบาหวาน คาดว่าจำนวนนี้จะเพิ่มเป็น 313 ล้านคนในปีพ.ศ. 2583

บทบาทของหญิงและชายที่แตกต่างกันในสังคม ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพและความใส่ใจในการดูแลสุขภาพของผู้หญิง ซึ่งผลต่อโรคเบาหวานในผู้หญิง  

ประเด็นสำคัญ

  • โรคเบาหวานเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 9 ของผู้หญิงทั่วโลก คิดเป็นอัตรา 2.1 ล้านคนต่อปี 
  • สภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนา เด็กหญิงและมารดาที่เป็นเบาหวานมีอุปสรรคในการเข้าถึงวิธีป้องกันโรคเบาหวาน การวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรกและการเข้าถึงการดูแลรักษา 
  • ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมทำให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน เนื่องจากอาหารและโภชนาการที่ไม่ดี การไม่มีกิจกรรมทางกาย การสูบบุหรี่และการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนก่อให้เกิดอันตราย
  • ผู้หญิงทุก 2 ใน 5 คนที่เป็นเบาหวานอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ คิดเป็นจำนวนมากกว่า 60 ล้านคนทั่วโลก 

o   หญิงที่เป็นเบาหวานประสบปัญหามีบุตรยาก

o   อาจเกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการตั้งครรภ์ 

o   การตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 ทำให้อัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพของมารดาและทารกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

  • เด็กที่เกิดมา 1 ใน 7 คน เกิดผลกระทบจากแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (gestational • diabetes; GDM) เช่น ตัวโตและคลอดลำบาก เป็นต้น
  • หญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์อาจเกิดภัยคุกคามที่รุนแรงต่อสุขภาพเช่น

o   ความดันโลหิตสูงแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

o   อาจเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 หลังคลอด

วันเบาหวานโลกในปีพ.ศ. 2560  จึงเป็นการรณรงค์เพื่อให้ความสำคัญของความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงยา เทคโนโลยี การให้การศึกษาเพื่อการจัดการกับตนเอง การเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในผู้หญิงทุกคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นหรือผู้ที่เป็นเบาหวานแล้ว เพื่อให้มีผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีที่สุดและเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2  

 
IDF ANNOUNCE WDD 2017 THEME ON INTERNATIONAL WOMEN'S DAY

     

เข้าใจเบาหวานประเมินความเสี่ยงเบาหวานน้ำตาล


วันเบาหวานโลก


สถิติ


บริจาค


วารสารเบาหวาน


วงล้อดัชนีน้ำตาล


เครือข่ายชมรมเบาหวาน

 

 เครือข่ายบริบาลและการลงทะเบียนเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี

Thai-Type 1 Diabetes and Diabetes diagnosed Age before 30 years Registry, Care and Network (T1DDAR CN) เครือข่าย T1DDAR CN

คู่มือ


สื่อการสอน T1DDAR CN และ
DSME module


สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
T1DDAR CN

รู้จักเรา "T1DDAR CN"


ประมวลภาพกิจกรรม


หนังสือ


 

เอกสารโครงการ T1DDAR CN 


T1DDAR CN DASH BOARD


ช่องทางติดต่อเครือข่าย T1DDAR CN

โครงการ For Your Sweetheart ประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของโรคเบาหวาน และโรคหัวใจโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และครอบครัวทราบถึงความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมทั้งให้ความรู้กับบุคคลใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธีรวมไปถึงการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้

 

  


 
 
 
 
 

                       

   

 

1679966
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2425
7450
46340
43206
170905
1307285
1679966

Your IP: 172.70.135.223
2024-05-25 07:39