Copyright 2024 - Custom text here

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2566

โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมในแนวทางเวชปฎิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2566  ได้แก่

- เปลี่ยนการแบ่งชนิดของโรคเบาหวาน ตามองค์การอนามัยโลก (WHO 2019) ซึ่งมี
การเพิ่มโรคเบาหวานชนิดผสมชนิดที่ 1 และ 2 (hybrid form) ได้แก่ slowly evolving immune
diabetes และ ketosis prone type 2 diabetes 

- การประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานโดยใช้ Thai Diabetes Risk Score แบบใหม่

- เป้าหมาย A1c มีการปรับให้เข้ากับลักษณะของผู้เป็นเบาหวานแต่ละราย

- บทใหม่ แนะนำการปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เน้นการควบคุมอาหารและเพิ่มกิจกรรมทางกายอย่างเคร่งครัด ให้เข้าสู่โรคเบาหวานระยะสงบ

- บทใหม่ รายละเอียดเกณฑ์การวินิจฉัย ประเมินรักษาและป้องกันภาวะฉุกเฉินของระดับน้ำตาลในเลือดสูง

เป็นต้น

โหลดอ่าน ตามลิงค์  https://drive.google.com/file/d/1OAIDiCyGsJYA1-wTAxoOu6yL_YL9c7IG/view?usp=sharing 

หมายเหตุ สามารถเลือกอ่านบทหรือหัวข้อที่ต้องการตามสารบัญได้ โดยการเปิดไฟล์ด้วย acrobat reader แล้วคลิกที่เมนู " Bookmarks" ด้านขวาของจอ 

แก้ไขคำผิด บทที่ 9 การรักษาเบาหวานในผู้เป็นโรคไตเรื้อรัง

หน้า 98 ตารางที่ 2

Canagliflozin 100 มก. ถ้าeGFR 30-60 ( แก้ไขจาก 45 เป็น 30 )

หน้า 100 บรรทัดที่ 8

Canagliflozin ให้ใช้ขนาด 100 มก.ต่อวัน ถ้าeGFR อยู่ระหว่าง 30-60 (แก้ไขจาก 45เป็น 30)

หน้า 102 บรรทัดที่ 8

ถ้า A1c < 7.5% ควรมีการลดขนาดอินซูลิน (แก้ไขจาก > เป็น <)

 

     

เข้าใจเบาหวานประเมินความเสี่ยงเบาหวานน้ำตาล


วันเบาหวานโลก


สถิติ


บริจาค


วารสารเบาหวาน


วงล้อดัชนีน้ำตาล


เครือข่ายชมรมเบาหวาน

 

 เครือข่ายบริบาลและการลงทะเบียนเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี

Thai-Type 1 Diabetes and Diabetes diagnosed Age before 30 years Registry, Care and Network (T1DDAR CN) เครือข่าย T1DDAR CN

คู่มือ


สื่อการสอน T1DDAR CN และ
DSME module


สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
T1DDAR CN

รู้จักเรา "T1DDAR CN"


ประมวลภาพกิจกรรม


หนังสือ


 

เอกสารโครงการ T1DDAR CN 


T1DDAR CN DASH BOARD


ช่องทางติดต่อเครือข่าย T1DDAR CN

โครงการ For Your Sweetheart ประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของโรคเบาหวาน และโรคหัวใจโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และครอบครัวทราบถึงความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมทั้งให้ความรู้กับบุคคลใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธีรวมไปถึงการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้

 

  


 
 
 
 
 

                       

   

 

1680588
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3047
7450
46962
43206
171527
1307285
1680588

Your IP: 172.70.135.224
2024-05-25 09:19