ปิด

รู้จักโรคเบาหวาน

8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันผู้หญิงสากล ครั้งนี้ International Diabetes Federation (IDF) ประกาศธีมของวันเบาหวานโลก คือWomen and diabetes - Our right to a ...
ตามที่สมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของวันสตรีสากลในวันที่ 8 มีนาคม ...
การประกวดและให้ทุนโครงการรณรงค์วันเบาหวานโลก ๒๕๖๐ หัวข้อ"นานามิติของผู้หญิงกับเบาหวาน" แนวทางการสนับสนุนการจัดทำโครงการ 1. สมาคมโรคเบาหวานฯ มีทุนสนับ...
เนื่องด้วย วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก ในปีนี้เน้น“ผู้หญิงกับเบาหวาน”ความสำคัญคือ ประเทศไทยพบโรคเบาหวานในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เนื่อง...
เครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลเทียม (
อินซูลินมีประสิทธิภาพในการลดน้

ข้อมูลและบทความสุขภาพและหนังสือความรู้เบาหวาน

ข้อมูลน่าสนใจ

ขอเชิญร่วมประกวดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ปี 2558
แบบประเมินความเสี่ยง
วงล้อดัชนีน้ำตาล

ภาคี