Copyright 2019 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เบาหวานจากโรคของตับอ่อน

 

เบาหวาน อาจเกิดได้จากโรคของตับอ่อน จัดอยู่ในกลุ่ม other specific type of diabetes mellitus

 

เนื่องจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนทำหน้าที่ผลิตอินซูลิน เมื่อตับอ่อนมีความผิดปกติ ส่งผลให้การผลิตอินซูลินผิดปกติเช่นกัน

 

สาเหตุที่ทำให้ตับอ่อนทำงานผิดปกติ เช่น ผ่าตัดตับอ่อน ตับอ่อนติดเชื้อ ตับอ่อนอักเสบจากเหล้า ยาแก้อักเสบบางชนิด ยาสเตียรอยด์หรืออุดตันจากนิ่ว เมื่อมีการอักเสบของตับอ่อน ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง หากอักเสบเป็นระยะเวลานาน ทำให้ร่างกายดูดซึมอาหารไขมันได้ไม่ดี น้ำหนักลด และเกิดเป็นเบาหวานได้

 

การรักษาเบาหวานที่เกิดจากโรคของตับอ่อน มักต้องใช้ยาฉีดอินซูลิน

f t g m

ภาคี

 

                       

 

ค้นหา