Copyright 2019 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาคมโรคเบาหวานฯ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานวันเบาหวานโลกประจำปี 2556 ณ รพ.ศิริราช ในวันที่ 12-14 พย. นี้

 

พบกับสาระความรู้และกิจกรรมสนุกสนาน งานนี้มี อ๋อม บอม คุณชายรัชชานนท์ และหมอก้อง

 

f t g m

ภาคี

 

                       

 

ค้นหา