You are here

หนังสือความรู้เบาหวาน

ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายหนังสือคู่มือการฉีดยาอินซูลิน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง พร้อมแถมแผ่น cd ประกอบการสอน เช่น อินโฟกราฟฟิกแปดเรื่อง วิดีโอ และ แอนนิเมชั่น 5 เรื่อง เช่น
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
20 มีนาคม 2560
วารสารเบาหวาน ปีที่49 ฉบับที่1 ปี 2560 หน้าปก เป็นรูปรณรงค์เนื่องในวันเบาหวานโลก ปี 2559 "เบาหวาน...รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม" เล่มบะ 80 บาท สนใจสั่งซื้อที่ อีเมล info@dmthai.org
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
10 มีนาคม 2560
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ออกหนังสือใหม่ " รู้จักคาร์บ รู้จักนับ ปรับสมดุล ควบคุมเบาหวาน" เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้เสี่ยงต่อเบาหวาน ตลอดจนผู้รักสุขภาพ
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
10 มีนาคม 2560
"กิน อยู่ เป็น ของคนเป็นหรือจะเป็นเบาหวาน" กิน อยู่ เป็น เป็นหัวใจของการดำรงชีวิตให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ มีประโยชน์ทั้งผู้เป็นและไม่เป็นเบาหวาน โดยหนังสือเล่มนี้
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
16 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านวารสารเบาหวานออนไลน์ผ่านอุ๊กบี เนื้อหามากมายอาทิเช่น - การให้ความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้เป็นเบาหวาน - การถือศีลอดของผู้เป็นเบาหวาน - กิจกรรมทางกาย โดยนักกายภาพผู้เชี่ยวชาญ
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
5 กุมภาพันธ์ 2560

Pages