You are here

ข้อมูลและบทความสุขภาพ

หนังสือเรื่อง น้ำตาล สุขภาพ และการจัดการที่เหมาะสม เขียนโดย ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ กล่าวถึง พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย น้ำตาลกับสุขภาพ ผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิต
http://tnfc.fda.moph.go.th/file/fileDoc/2015-01-21_2005.pdf
6 พฤษภาคม 2559
NEW
คู่มือช่วยดูแลเด็กเบาหวานชนิดที่ 1 และป้องกันเด็กไม่ให้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 จาก IDF เบาหวานชนิดที่ 1 ในเด็ก ไม่ได้เกิดจากรับประทานน้ำตาลมากไป เหมือนเบาหวานชนิดที่2 ในผู้ใหญ่ แต่เบาหวานชนิดที่ 1
IDF
25 มิถุนายน 2560
การประกวดและให้ทุนโครงการรณรงค์วันเบาหวานโลก ๒๕๖๐ หัวข้อ "นานามิติของผู้หญิงกับเบาหวาน" แนวทางการสนับสนุนการจัดทำโครงการ 1. สมาคมโรคเบาหวานฯ มีทุนสนับสนุนการจัดทำและดำเนินโครงการ ทุนละ 10,000-40,000
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทสไทย
7 มิถุนายน 2560
ตามที่สมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของวันสตรีสากลในวันที่ 8 มีนาคม สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes
IDF 2017
7 มิถุนายน 2560
คนที่เป็นเบาหวาน เพราะเหตุใดจึงเป็นโรคของหลอดเลือดตีบ และทำไมบางคนเป็นโรคหลอดเลือดตีบที่หัวใจ บางคนเป็นโรคหลอดเลือดตีบที่สมอง หรือ บางคนมีปัญหาหลอดเลือดตีบที่ขา วันนี้มีเฉลยค่ะ
-
4 มิถุนายน 2560

Pages