ปิด

รู้จักโรคเบาหวาน

กินเจ อย่างไรไม่อ้วน เทศกาลกินเจ หรือเทศกาลถือศีลกินผัก เวียนมาอีกแล้ว หลายคนแอบบ่นว่าน้ำหนักขึ้นจากปีที่แล้วยังไม่ทันลงเลย ดิฉันจึงนำบทความที่ได้อ่าน...
8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันผู้หญิงสากล ครั้งนี้ International Diabetes Federation (IDF) ประกาศธีมของวันเบาหวานโลก คือWomen and diabetes - Our right to a ...
การประกวดและให้ทุนโครงการรณรงค์วันเบาหวานโลก ๒๕๖๐ หัวข้อ"นานามิติของผู้หญิงกับเบาหวาน" แนวทางการสนับสนุนการจัดทำโครงการ 1. สมาคมโรคเบาหวานฯ มีทุนสนับ...
เนื่องด้วย วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก ในปีนี้เน้น“ผู้หญิงกับเบาหวาน”ความสำคัญคือ ประเทศไทยพบโรคเบาหวานในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เนื่อง...
14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก ปีนี้ ธีมธีมผู้หญิงกับเบาหวาน ในปัจจุบันมีผู้หญิงมากกว่า 199 ล้านคนที่เป็นเบาหวาน คาดว่าจำนวนนี้จะเพิ่มเป็น 313...

ข้อมูลและบทความสุขภาพและหนังสือความรู้เบาหวาน

ข้อมูลน่าสนใจ

ขอเชิญร่วมประกวดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ปี 2558
แบบประเมินความเสี่ยง
วงล้อดัชนีน้ำตาล

ภาคี