ปิด

รู้จักโรคเบาหวาน

กินเจ อย่างไรไม่อ้วน เทศกาลกินเจ หรือเทศกาลถือศีลกินผัก เวียนมาอีกแล้ว หลายคนแอบบ่นว่าน้ำหนักขึ้นจากปีที่แล้วยังไม่ทันลงเลย ดิฉันจึงนำบทความที่ได้อ่าน...
8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันผู้หญิงสากล ครั้งนี้ International Diabetes Federation (IDF) ประกาศธีมของวันเบาหวานโลก คือWomen and diabetes - Our right to a ...
14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก ปีนี้ ธีมธีมผู้หญิงกับเบาหวาน ในปัจจุบันมีผู้หญิงมากกว่า 199 ล้านคนที่เป็นเบาหวาน คาดว่าจำนวนนี้จะเพิ่มเป็น 313...
**มาแล้ว ฉบับสมบูรณ์ พร้อม pdf file แจกฟรี** หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 (CPG) จัดพิมพ์ครั้งที่ 3 จำนวนเพียง 3500 เล่มเท่านั้น เบาหวา...

ข้อมูลและบทความสุขภาพและหนังสือความรู้เบาหวาน

ข้อมูลน่าสนใจ

ขอเชิญร่วมประกวดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ปี 2558
แบบประเมินความเสี่ยง
วงล้อดัชนีน้ำตาล

ภาคี