ปิด

รู้จักโรคเบาหวาน

ไขมัน..ดี../..ไม่ดี.. เลือกอย่างไร? ถ้าด้ยินคำว่า ...ไขมัน.... หลายคนคงกลัวเพราะคิดว่ามันจะนำมาซึ่งความอ้วน แต่จริงๆแล้วไขมันนั้นก็เป็นหนึ่งในอาหารหล...
เบาหวานชนิดที่ 2 มีอุบัติการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ใดมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ ควรเจาะเลือดคัดกรองเพื่อตรวจหาโรคเบาหวาน 1 อายุ 35 ปีขึ้นไป 2 อ้วน BMI > ...
ผู้ป่วยเบาหวาน ควรควบคุมความดันโลหิต < 140/90 mmHg - โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายที่อายุน้อย (<40ปี) มีอัลบูมินรั่วในปัสสาวะ หรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเก...
เรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงเบาหวาน จากBlue circle test เป็นinteractive online tool that showcases the risk factors of type 2 diabetes and displays the positi...
วันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน รณรงค์การตรวจคัดกรองเบาหวานแต่เนิ่นๆ และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนเพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อลดความรุนแรงของโรคแทรกซ้อน...
20 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันกระดู
สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ออกแบบ

ข้อมูลและบทความสุขภาพและหนังสือความรู้เบาหวาน

ข้อมูลน่าสนใจ

ขอเชิญร่วมประกวดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ปี 2558
แบบประเมินความเสี่ยง
วงล้อดัชนีน้ำตาล

ภาคี