You are here

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมชมรมเบาหวาน

ท่านสามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมชมรมของท่าน 

โดยส่งข้อมูลมาที่อีเมล dm.thai@diabassocthai.org

หลังจากนั้น ผู้ดูแลเว็บไซต์จะเป็นนำข้อมูลที่ได้รับ เผยแพร่ทางเว็บไซต์

 

 

ติดตามข่าวกิจกรรมชมเบาหวาน ได้ที่  กิจกรรมชมรมเบาหวาน